het leven is de som van al jouw keuzes

Yoga is zo'n 5000 jaar geleden in India ontstaan en gaat uit van eenheid van lichaam en geest. Het is geen godsdienst maar een oosterse wetenschap. Het woord yoga betekent eenwording (van lichaam, geest en ziel). Door middel van lichaamsoefeningen, ademhalingstechnieken, concentratieoefeningen en meditatie brengt yoga eenheid in lichaam en geest. In het dagelijkse leven worden we continu meegesleept door eindeloze gedachtestromen in ons hoofd, wat vaak leidt tot stress en lichamelijke spanningen en klachten. Doordat we meestal met het verleden of de toekomst bezig zijn, gaat het huidige moment aan ons voorbij. Yoga helpt je in het Nu te leven en te genieten van dit moment. Het gaat bij yoga niet alleen om het gezond houden van ons lichaam maar het is tevens een bewustwordingsproces van hoe ons lichaam en geest op dit moment zijn, hoe je in het leven staat en het leert je met de stroming van het leven mee te gaan in plaats van er tegenin te gaan. Je zou kunnen stellen dat een yogi of yogini er naar streeft om een bewuster mens te worden, om tot de hoogste staat van bewustzijn te komen, namelijk liefde.

 

Er zijn 6 verschillende stromingen binnen de yoga die hier op hun eigen manier naar streven:

Raja yoga ook wel koninklijke yoga genoemd, verenigt alle vormen van yoga. 

Bhakti yoga is de yoga van toewijding en devotie.

Jnana yoga is de yoga van wijsheid, zelfkennis en zelfrealisatie. 

Karma yoga is de yoga van toewijding door werken, alles onzelfzuchtig doen zonder te verlangen naar een bepaald resultaat.  

Mantra yoga is de yoga die mantra's zingt of denkt om tot een bepaalde staat van bewustzijn te komen 

Hatha yoga is de yoga die gebruik maakt van lichamelijke oefeningen en ademhalingsoefeningen om beheersing te krijgen over lichaam en geest. 

 

Om ons te helpen het denken onder controle te krijgen en totale eenwording met het bewustzijn te krijgen ontwikkelde de Indiase filosoof Patanjali 2 eeuwen voor Christus 8 richtlijnen, de Yoga Sutra's (ook wel het achtvoudig pad van Patanjali genoemd).

-Yama5 leefregels hoe om te gaan met elkaar en de buitenwereld: geweldloosheid, waarheidslievendheid, niet stelen, zelfbeheersing en begeerteloosheid. Dit alles in daden, woorden en gedachten.

- Niyama5 leefregels voor het verkrijgen van gezonde gewoonten en innerlijke kwaliteiten: zuiverheid, tevredenheid, zelfdiscipline, zelfstudie en overgave. Ook dit alles in daden, woorden en gedachten.

- AsanaFysieke houdingen die zorgen voor een sterk, soepel en gezond lichaam en de geest tot rust brengen.

- PranayamaHet leren beheersen van de ademhaling waardoor je het denken kunt beheersen, stress kan loslaten en lichamelijke processen kunt activeren.

- Pratyahara: Het terugtrekken van de zintuigen zodat je niet meer afgeleid wordt door de buitenwereld.

- Dharana: Concentratie, op een onderwerp gericht zijn, het accepteren van voorbijkomende gedachtes, deze loslaten en weer concentreren op het concentratieonderwerp.

- DhyanaMeditatie, helemaal in het hier en nu zijn waardoor er innerlijke rust ontstaat.

- Samadhi: Het uitstijgen boven het normale bewustzijn waardoor eenheidservaring ontstaat.