her-inner jezelf

Tijdens een klankconcert worden klankschalen, gongen, oceandrum, sjamanentrommel en andere instrumenten gebruikt om jou tot je innerlijke stilte te brengen (dit kan een concert zijn met alleen klankschalen, alleen gongen of een combinatie van klankschalen, gongen en andere instrumenten).

Aangezien ons lichaam voor een groot deel uit water bestaat en klanken via water voort resoneren zorgen de trillingen van de instrumenten er voor dat iedere cel in het lichaam mee gaat resoneren. De cellen worden op een harmonieuze manier in balans gebracht. Ieder lichaam heeft zijn eigen trillingsfrequentie. Wanneer er in het lichaam een blokkade zit is de trillingsfrequentie in dat gebied veranderd waardoor bepaalde processen kunnen stagneren. Doordat de klankschalen en andere instrumenten het lichaam in trilling brengen kan het gebeuren dat blokkades los getrild mogen worden en de frequentie meer in balans komt. Je lichaam krijgt een innerlijke massage (meer gedetailleerde uitleg kun je lezen door op de hoofdkop klankschalen te klikken).
Door de helende klanken helemaal toe te laten, te luisteren naar de klanken en naar de stilte tussen de klanken, kom je in een steeds diepere staat van onstpanning, op zowel lichamelijk, geestelijk als zielsniveau.

Mijn klankconcerten zijn ligconcerten maar als u de voorkeur geeft aan een stoel kunt u dat bij de aanmelding vermelden.

Een klankconcert is minder geschikt voor mensen met een ernstige vorm van epilepsie die daar geen medicijnen voor slikken.
Voor mensen met een pacemaker, bij ernstige trombose, psychoses, epilepsie en in het beginstadium van de zwangerschap is een gongconcert (er worden alleen gongen bespeeld) minder aan te raden.