durf te zijn wie je bent

tips

  1. Nuttig geen zware maaltijd binnen 2 uur voor aanvang van de les.

  2. Drink voldoende tijdens en na een yogales, het lichaam zal extra afvalstoffen gaan afvoeren, wanneer je te weinig (water) drinkt kun je last  krijgen van hoofdpijn..

  3. Draag makkelijk zittende en niet knellende kleding.
  4. Neem een grote handdoek of je eigen yogamat mee. Matten en kussen zijn aanwezig.
  5. Gelieve de yogaruimte niet betreden met schoenen.

  6. Doe eventuele sieraden uit zodat ze niet kunnen knellen. Gebruik geen of niet teveel make-up of geuren.

  7. Zet je mobiele telefoon uit of op vliegtuigstand.

  8. Kom op tijd.

  9. Werk binnen je eigen grenzen, je bent zelf verantwoordelijk voor je lichaam, wees er lief voor.

10. Met betrekking tot blessures of andere lichamelijke klachten, raadpleeg behandelend arts voor wat wel en niet mag.

11. Vergelijk jezelf niet met anderen. Iedereen doet het op zijn/haar eigen niveau. Blijf bij jezelf.

12. Respecteer jezelf en je medeyogi's.

13. Meldt je z.sp.m. af wanneer je niet in staat bent om naar de les te komen, zodat anderen hun les in kunnen halen. Doe dit bij voorkeur via whats-app of e-mail.
14. Een gemiste les inhalen is, in overleg en indien er voldoende plaats is, mogelijk binnen hetzelfde blok.

15. Yoga is geen therapie maar kan wel een therapeutisch karakter hebben in het herstel van verschillende klachten. Het is een aanvulling op en nooit een vervanging voor reguliere medische zorg. Als een klacht langer dan 2 weken aanhoudt is het verstandig een deskundige te raadplegen.

 

algemene voorwaarden

1. Deelname aan de lessen en workshops is op eigen risico. Yogacentrum Yanara is in geen enkel opzicht aansprakelijk voor blessures of ander letsel en de gevolgen daarvan.

2. Als je medische klachten hebt, raadpleeg dan eerst je arts of therapeut voor je start met de lessen/workshops. Ook bij twijfel  over je gezondheid adviseren wij je een arts of therapeut te raadplegen. Meld ziekte, zwangerschap en blessure vooraf aan de docent.

3. De docent behoudt zich het recht voor om iemand te weigeren als zij daar gegronde redenen voor heeft, bijv. door wanbetaling, wangedrag of als iemand onder invloed verkeert.

4. Een geannuleerde les kan in overleg met de docent op een ander tijdstip in hetzelfde blok ingehaald worden. Bij workshops geldt een annuleringstermijn van 24 uur van tevoren. Na deze termijn is er geen restitutie mogelijk maar kun je iemand anders in jouw plaats laten gaan of kun je aan een volgende workshop deelnemen.

5. Restitutie van het lesgeld is niet mogelijk.

6. Gemiste lessen kunnen niet in mindering gebracht worden in een volgende blok.

7. De lessen dienen voor aanvang van het nieuwe blok of workshop contant of per bank voldaan zijn.

8. De opzegtermijn is 2 weken voorafgaande het einde van een blok van 10 lessen.

9. Yogacentrum Yanara is niet aansprakelijk voor gestolen, beschadigde of verloren eigendommen.

10. Deze algemene voorwaarden zijn van  toepassing op elke deelnemer die een les en/of workshop volgt bij Yogacentrum Yanara. Door deel te nemen aan een les en/of workshop gaat de deelnemer akkoord met de algemene voorwaarden van Yogacentrum Yanara.


Privacybeleid:

Yogacentrum Yanara verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt. Yogacentrum Yanara behandelt persoonlijke gegevens zorgvuldig en vertrouwelijk. Daarbij wordt aan de eisen uit de Algemene verordening gegevensbescherming kortweg AVG gehouden.
Yogacentrum Yanara verwerkt persoonsgegevens, voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres, voor de volgende doelen:
-Ledenadministratie.
-Het controleren en afhandelen van de betaling.
-Bellen of e-mailen voor het uitvoeren van de dienstverlening.
-Te informeren over wijzigingen van de diensten en producten.

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt nodig is om de doelen te realiseren;
Persoonsgegevens > 7 jaar > verplichting belastingdienst
Emailadres voor mailings > tot wederopzegging

Yogacentrum Yanara verstrekt geen persoonsgegevens aan derden.

Yogacentrum Yanara gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.