alles is trilling

Hoe werkt het... een stukje theorie.
Alles wat bestaat is trilling. Trillingen bepalen onze wereld en vormen en veranderen materie. Alles wat bestaat, alle levende wezens, maar ook 'dode' dingen zoals een stoel, zenden trillingen de ruimte in. Materie is een vaste massa, is verdichte energie. Omdat materie en energie kunnen uitwisselen, kan materie zowel energie uitstralen als absorberen. Het menselijk lichaam is opgebouwd uit weefsels en organen. Al deze weefsels en organen bestaan uit ontelbare lichaamscellen, welke weer uit moleculen bestaan. Deze moleculen zijn weer gemaakt van atomen met elk een eigen elektromagnetisch veldje, die weer in stand wordt gehouden door positief geladen protonen en ongeladen neutronen in de kern en om de kern heen draaiende negatief geladen elektronen. Deze deeltjes voegen energie aan elkaar toe of ontnemen elkaar energie (aantrekken of afstoten, zoals een magneet). Als gevolg van deze beweging ontstaan trillingen. Deze trillingen hebben dus een elektromagnetische lading, frequentiepatroon genoemd. Dit hele proces speelt zich niet alleen af in het menselijk lichaam, maar in het gehele universum. De nieuwste onderzoekingen laten zien, dat onder andere ons brein bij zijn arbeid – bijvoorbeeld bij het denken – elektromagnetische trillingen produceert die aan de oppervlakte van het hoofd meetbaar zijn en zich van daaruit in de omgeving uitbreiden. Nog voor onze trillingen andere levende wezens bereiken, werken ze in op ons eigen lichaam. Elke gedachte die we denken, elk gevoel, verandert ogenblikkelijk de frequentie van onze lichaamscellen, zowel positief als negatief. Zijn onze gedachten en de daarbij behorende emoties positief van aard, dan heeft dat een positieve invloed op heel het lichaam, zijn ze negatief dan werkt ook dat door. Ziekteprocessen kunnen met verkeerde, disharmonische trillingen beginnen, die de chemische processen verkeerd aansturen.

Wanneer we een klankschaal of gong met een klopper aanslaan dan brengt het een geluid/trilling voort. Deze trilling verplaatst zich snel om en door het lichaam, waar het in iedere cel resoneert (je kunt dit vergelijken met een steentje dat je in een spiegelgladde vijver gooit waardoor een rimpeling over het gehele wateroppervlak zal ontstaan). Deze interne lichaamsmassage heeft een harmoniserend en rustgevend effect op lichaam en geest. Ook is het mogelijk dat de trilling van het geluid een blokkade in het lichaam (disbalans in trilling) op mag gaan lossen.

Dit betekent dus dat ons lichaam niet alleen beïnvloedt wordt door het mooie geluid van een klankschaal, maar door alles waar we ons mee omringen. Het is dan ook belangrijk om stil te staan waar en met wie wij onszelf omringen, dat we onszelf er van bewust worden of dat een positieve of negatieve uitwerking heeft op lichaam en geest.